Molibden

Molibden

Molibden geçiş metallerinden olup saf halde gümüşümsü beyaz renkli ve çok serttir. Az miktarda ilavesiyle çeliğin daha da sertleştirilmesi sağlanabilir. Kimyasal özellikleri bakımından krom ve wolfram ile benzerlik gösteren molibden; yüksek ergime ve kaynama noktası, yüksek ısı dayanımı, yüksek ısı iletkenliği ve düşük termal genleşme gibi üstün özelliklere sahiptir. Genel olarak kullanım alanları şöyle özetlenebilir:

. Çeliğin yüksek sıcaklıklarda dayanımını arttırmada,
. Hava taşıtları ve uzay araçlarının yapımında,
. Nükleer enerji uygulamalarında,
. Elektrik uygulamalarındaki tellerin yapımında,
. Yüksek sıcaklıklarda yağların yapısı bozulduğu için molibden sülfat kaydırıcı yağ olarak,
. Katalizör olarak,
. Boya endüstrisinde renk verici (pigment) olarak.

Serbest halde bulunmayan molibden, yerkabuğunda wolfram kadar bol, fakat dağınık olarak bulunur. Çoğunlukla molibdenit minerali içeren cevherlerden üretilir.